Sponsors

Universidade de Santiago de Compostela Xunta de Galicia - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
 
Ministerio de Ciencia e Innovación IEEE Sección España
 
Mathematica Consulting & Computing de Galicia Rede Galega de Computación de Altas Prestacións
Fundación Pedro Barrié de la Maza NanoGal
IDM - Instrumentos de Medida

Technical co-sponsors

 
 

To propose a sponsorship or any question, please use the following e-mail: info@cde-conf.org